Skip to main content

Podmínky používání

 

Úvod

peopleTOretail.com je majetkem peopleTObusiness s.r.o., společnosti založené a existující dle právního řádu České republiky, IČO: 24829641, sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Poskytované služby

peopleTOretail.com poskytuje službu, která spojuje Uchazeče o zaměstnání a Zaměstnavatele. Uchazeči o zaměstnání a Zaměstnavatelé se mohou zaregistrovat, zakládat si profily/pracovní nabídky a vyhledávat pracovní nabídky a životopisy.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje Uchazečů o zaměstnání budou přístupné jen těm Zaměstnavatelům, kterým byla Uchazečem o zaměstnání odeslána odpověď na pracovní nabídku. Osobní údaje zahrnují jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další profesní informace nezbytné pro to, aby se mohl uchazeč o zaměstnání ucházet o zaměstnání dle nabídky na peopleTOretail.com.

Osobní údaje poskytované uživatelem mohou být použité peopleTOretail.com, aby uchazeči posílal upozornění ohledně novinek a/nebo propagačních nabídek týkajících se pouze webové stránky peopleTOretail.com. Uživatel může odběr takových upozornění kdykoliv zrušit.

peopleTOretail.com nebude poskytovat osobní údaje žádným třetím stranám.

 

Používání webových stránek

peopleTOretail.com nemohou být využity k žádnému z následujících účelů:

1.     Kontaktování uživatelů peopleTOretail.com pro jakýkoliv účel jiný než nábor.

2.     Kontaktování uživatelů peopleTOretail.com s nabídkou jakékoliv služby třetí strany

3.     Zveřejňování nezákonného obsahu.

Uživatel je povinen v rámci svého profilu/pracovní nabídky uvádět pravdivé informace.

Je zakázáno využívat jakýkoliv text či obrázky z peopleTOretail.com pro osobní nebo obchodní využití.

Informace pro Uživatele

peopleTOretail.com jsou poskytovány "tak, jak jsou".  Používání stránek peopleTOretail.com (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zpřístupněný na stránkách peopleTOretail.com je na vaše vlastní riziko.

PeopleTOretail.com nenese odpovědnost za nepravdivé a/nebo nepřesné informace uvedené v pracovních nabídkách a na profilech.

peopleTOretail.com si vyhrazuje právo upravit nebo smazat jakékoli informace, které uživatel na webové stránky uvede.

Odpovědnost za škodu

peopleTOretail.com nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, která může uživateli vzniknout při používání webových stránek, nebo za jakoukoli újmu způsobenou nefunkčností nebo úplným výpadkem webových stránek. Dostupnost připojení nebo fungování webových stránek není zaručeno a peopleTOretail.com nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nemožností připojení k webovým stránkám nebo nemožností využívat jejich obsah.

Zásady využívání Cookies

Naše webová stránka využívá cookies.

Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který webový server odesílá webovému prohlížeči a prohlížeč jej ukládá. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když si prohlížeč vyžádá stránku ze serveru.

Pro naši webovou stránku využíváme Google Analytics.

Náš poskytovatel analytických služeb vytváří statistické a další informace o používání webových stránek pomocí souborů cookies.

Soubory cookies již uložené v počítači můžete vymazat. Informace o tom, jak to provést, naleznete v sekci „Pomoc“ v nabídce prohlížeče. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost těchto webových stránek.