Skip to main content

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost peopleTOretail s.r.o., IČO: 190 72 163, se sídlem Xaveriova 2735/11, 150 00 Praha 5, Česká republika (dále jen „správce“), zpracovávala mé osobní údaje uvedené v mém životopise (tj. zejména mé identifikační a kontaktní údaje, údaje o mé kvalifikace a vzdělání apod.) za účelem zařazení mého životopisu do databáze uchazečů o zaměstnání vedené správcem a s jejich předáním a zpřístupněním Zaměstnavateli, s nímž správce uzavřel smlouvu, a jejich následným zpracováním Zaměstnavatelem za účelem vyhledání kandidáta(ů) na obsazení volného(ých) míst(a), případného zaslání nabídky práce nebo informace o konání výběrového řízení na kontaktní adresy uvedené v životopise. Tento souhlas uděluji na dobu 1 roku. Potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů správce.