Skip to main content

Blog

Kategorie blogu

Odkud se v nás bere stres ? Většinou jsme zvyklí brát stres jako o součást naší mysli. Poznáváme ho ve svých myšlenkách a často máme pocit, že by stres zmizel, kdybychom jej mohli vypnout. Dává to smysl, protože stres je nehmotný a neviditelný. Těžko si můžeme všimnout, kde začíná a končí,...
Tento krátký formát článků má za cíl otevřít mysl a inspirovat směrem k sebereflexi. Budeme k nim přistupovat z různých úhlů pohledu a perspektiv.  Chceme pomoci HR manažerům při budování kultury orientované na pracovní pohodu zaměstnanců ve firmě Chcete se dozvědět více? Zde jsou některá z témat, které se zde v...