Skip to main content

Blog

Kategorie blogu

Jsou vaši zaměstnanci v obchodě příliš zaneprázdněni a pod tlakem, aby dokázali poskytnout autentický a osobní přístup, který vaši zákazníci po pandemii tolik potřebují? Poznali byste vůbec, kdyby se vaši zaměstnanci potýkali s problémy? 82 % pracovníků v retailu se shoduje, že stres a vyhoření jsou v tomto...
Tento krátký formát článků má za cíl otevřít mysl a inspirovat směrem k sebereflexi. Budeme k nim přistupovat z různých úhlů pohledu a perspektiv.  Chceme pomoci HR manažerům při budování kultury orientované na pracovní pohodu zaměstnanců ve firmě Chcete se dozvědět více? Zde jsou některá z témat, které se zde v...