Skip to main content
Blog > Manuál retailu

Manuál retailu︱Reforecast. Nevěštěte výsledky z krišťálové koule

Manuál retailu︱Reforecast. Nevěštěte výsledky z krišťálové koule

Pomáhá vám lépe plánovat, spravovat zásoby, vymýšlet marketingové aktivity a řídit vaše finanční prostředky. V tomto dílu naší série se blíže podíváme na proces reforecastingu, díky kterému uspějete ve světě retailu 

Forecast v angličtině znamená předpověď. Předpona 'Re' pak značí úpravu. Doslovně lze tento pojem přeložit jako upravenou předpověď.  

Co znamená reforecasting?

Reforecast (někdy také nazývaný jako revidovaný odhad nebo aktualizovaný předpoklad) je proces, kterým se aktualizuje plánovaný vývoj prodeje, tržeb a dalších klíčových ukazatelů. Je důležitým nástrojem pro efektivní plánování a řízení obchodního výkonu v retailu. Poskytuje obchodům aktuální informace a předpovědi, které jim pomáhají lépe porozumět poptávce, optimalizovat zásoby, plánovat marketingové aktivity a dosáhnout tak celkově lepších výsledků. 

Proč je reforecast tak důležitý? 

Ušetříte čas a peníze: Přesnější předpovědi prodeje a tržeb vám umožní lépe naplánovat zásoby a minimalizovat riziko nedostatku nebo přebytku zboží. Díky tomu se sníží náklady na skladování a zvýší se efektivita využívání zdrojů. O nákladech na dodatečné marketingové kampaně a promoakce na zvýšení odbytu skladovek ani nemluvě… 

Budete vědět, jak oslovit zákazníky: Aktualizované informace o poptávce a trendech vám umožní plánovat marketingové aktivity lépe a cíleně. Ty pak budou úspěšnější a efektivnější. 

Můžete rychle reagovat na změny: Rychlá aktualizace předpokladů vám umožní pružně reagovat na změny na trhu a ve spotřebitelském chování. To znamená, že se můžete rychle přizpůsobit novým trendům, upravit vaše plány a strategie v souladu s novými podmínkami a nenechat se předehnat konkurencí. 

Plánování rozpočtu bude jednodušší: Přesné předpoklady tržeb a prodeje vám umožní lépe plánovat své investice a alokovat zdroje. To vám pomůže finančně stabilizovat vaši prodejnu. 

Nepřehlédněte! Manuál retailu: důležitost věrnostních aplikací obchodů a jejich nejlepší příklady.

Jak funguje reforecast v retailu? Přehled v pěti krocích. 

Krok 1: Sběr dat – Reforecast vyžaduje dostatečné množství relevantních dat, jako jsou historické prodeje, poptávka zákazníků, trendy ve spotřebitelském chování, sezónní faktory, tržní trendy (konkrétně například v módě – jaké vzory, trendy a materiály frčí) a další ekonomické ukazatele.  

Krok 2: Analýza dat – Po sběru dat je důležité provést jejich analýzu. Analytické techniky a modely se používají k identifikaci vzorců, trendů a faktorů ovlivňujících prodej. Tato analýza pomáhá vytvořit základ pro přesnější předpovědi budoucího výkonu obchodu. 

Krok 3: Aktualizace předpokladů – Na základě analýzy dat a nových informací je třeba aktualizovat předpoklady prodeje a tržeb. To konkrétně znamená úpravu očekávaných prodejních čísel, typů produktů, změn ve spotřebitelském chování, dalších sezóních vlivů a podobně.  

Krok 4: Plánování a řízení zásob – Přesné reforecasty umožňují obchodům plánovat a řídit lépe jejich zásoby. Na základě aktualizovaných předpokladů mohou stanovit optimální úroveň zásob, minimalizovat riziko nedostatku nebo přebytku jednotlivých produktů a zajistit, aby byl k dispozici dostatek zboží pro zákazníky. 

Krok 5: Plánování marketingových aktivit – Reforecasting poskytuje informace o očekávané poptávce a trendech, které jsou klíčové pro plánování marketingových aktivit. Na základě aktualizovaných předpokladů mohou obchody lépe cílit své marketingové kampaně, propagovat produkty ve správný čas a prostor a dosáhnout vyššího zájmu a angažovanosti zákazníků. 

Kdo reforecast obvykle v rámci firmy (obchodu) dělá?  

V rámci firmy v retailu je odpovědnost za reforecasting často rozdělena mezi různá oddělení a funkce. Obvykle se na něm podílí: 

  • Finance a controlling: Oddělení financí a controllingu obvykle hraje při forecastingu klíčovou roli. Mají přístup k finančním datům, analytickým nástrojům a přehledu o výdajích a tržbách. Na základě těchto informací mohou provádět analýzy a aktualizace předpokladů. 
  • Obchodní oddělení: Obchodní tým má hlubší znalost trhu, poptávky a konkurence. Spolupracuje s finančním oddělením na poskytování informací o změnách ve spotřebitelském chování, trendech a poptávce. Tato spolupráce je důležitá pro přesnější prodejní předpověď. 
  • Marketingové oddělení: Marketingový tým má přehled o plánovaných marketingových kampaních, akcích a strategiích. Jejich informace o plánovaných marketingových aktivitách jsou důležité pro aktualizaci předpokladů a přizpůsobení plánů. 
  • Prodejní tým: Prodejní tým má přímý kontakt se zákazníky a dobrou znalost jejich potřeb a preferencí. Sdílení informací o zpětné vazbě zákazníků a odhadu jejich poptávky pomáhá přesnějšímu reforecastingu. 

Existuje osvědčený recept na úspěch? 

Klíčová je týmová spolupráce a komunikace mezi různými odděleními. Pravidelná setkání týmu, kde se sdílí informace, aktualizují předpoklady a provádí analýzy jsou nedílnou a velmi přínosnou součástí.  

Dále je důležité mít přístup k relevantním datům a analytickým nástrojům pro vyhodnocování a aktualizaci předpokladů.

Je také vhodné stanovit jasný proces a harmonogram pro reforecasting, který je pravidelný (obvykle měsíční) a odpovídá specifickým potřebám a dynamice obchodu. Jen tak lze zajistit pravidelné aktualizace a přesnost předpokladů. 

Každá společnost si může přizpůsobit proces reforecastingu svým potřebám a struktuře organizace, hlavní je ale zapojit do procesu správná oddělení a pravidelné aktualizace. 

Reforecast na konkrétním příkladu lodiček s leopardím vzorem. 

  1.  Sbírejte informace o prodeji leopardích lodiček v minulosti. Zaznamenejte prodejní údaje, jako jsou množství prodaných párů, sezónní vzorce a preferované velikosti. 

  1. Zjistěte, zda jsou leopardí lodičky v určitém období roku populární nebo mají sezónní charakter. Například, pokud jsou oblíbené během jarní a letní sezóny, zohledněte to při plánování zásob a marketingových aktivit. 

  1. Leopardí vzor může být módní trend, který se objevuje a mizí. Sledujte aktuální módní trendy a zjistěte, zda leopardí vzor zůstává v kurzu nebo zda se naopak mění preference zákazníků. To vám pomůže přizpůsobit sortiment a marketingovou strategii. 

  1. Informujte se u svých dodavatelů o trendech ve výrobě leopardích lodiček. Zjistěte, zda se připravují nové modely nebo variace leopardího vzoru, které by mohly být atraktivní pro zákazníky. To vám umožní přizpůsobit svůj reforecast na základě nových produktů na trhu. 

  1. Sledujte prodejnost leopardích lodiček a aktualizujte své objednávky u dodavatelů na základě reforecastu. Pokud vidíte zvýšený zájem o tento produkt, můžete zvýšit objednávky, abyste pokryli poptávku. Naopak, pokud vidíte pokles zájmu, můžete snížit objednávky a minimalizovat riziko přebytku zásob. 

  1. Sledujte, jaké leopardí lodičky nabízejí vaši konkurenti. Pozorujte jejich cenovou politiku, marketingové akce a obecnou dostupnost. To vám pomůže lépe porozumět tržnímu prostředí a přizpůsobit svůj reforecast na základě konkurenčního prostředí.