Skip to main content
Blog > Well-being

O pracovní pohodě

O pracovní pohodě

Tento krátký formát článků má za cíl otevřít mysl a inspirovat směrem k sebereflexi. Budeme k nim přistupovat z různých úhlů pohledu a perspektiv. 

Chceme pomoci HR manažerům při budování kultury orientované na pracovní pohodu zaměstnanců ve firmě

Chcete se dozvědět více? Zde jsou některá z témat, které se zde v nejbližší době objeví:

  • Pohoda zaměstnanců v retailu: jak snížit fluktuaci lidí a zvýšit efektivitu ve vaší prodejně?
  • Benefity, které podporují pohodu lidí v maloobchodě
  • Plán dobré pohody - kontrolní seznam pro lepší pracoviště
  • Plán rozvoje vedoucích pracovníků
  • Systém bonusů a odměn prokazatelně podporující dobrou náladu mezi kolegy