Skip to main content
Blog > Duševní zdraví

Jak si udržet čistou hlavu?

Jak si udržet čistou hlavu?

Práce v prodeji je nesmírně náročná, především proto, že se každý den setkáváme s množstvím různých lidí. Zákazníci mají různé potřeby a preference, každý má vlastní názor a styl komunikace. Jako prodejce musíte být schopen se těmto individuálním potřebám a stylům přizpůsobit. To samo o sobě může být výzvou a můžete se dostat do komplikovaných situací. U zákazníka se můžete setkat s nespokojeností, podrážděností nebo nedostatkem respektu.

Je to, jako kdybyste každý den vstupovali do nového světa, kde musíte okamžitě přizpůsobit svou roli potřebám každého zákazníka. Tato role není neměnná; je pružná a může se kdykoli změnit. To vyžaduje nejen odborné znalosti, ale i empatii a trpělivost. Váš pracovní den může být nepředvídatelný - může začít úsměvem a milými zákazníky, ale náhle se můžete ocitnout v situaci, kde je zákazník nespokojený nebo dokonce nekompromisní. Toto střídání různých situací a osobností může být vyčerpávající a představuje mnohdy velkou výzvu pro udržení klidné mysli a profesionálního přístupu k práci.

V těchto chvílích je klíčová schopnost zachovat profesionální postoj a nadhled. Musíte být jako kapitán své vlastní lodi, který ví, jak jí řídit i v prudké bouři. Jak to ale dosáhnout?

1. Neberte si věci osobně. 

K udržení klidné mysli v práci můžeme hledat inspiraci v moudrosti z knihy "Čtyři dohody" od Dona Miguela Ruize. Jedna z těchto dohod říká: "Neberte si nic osobně".

Ruiz nabízí filozofický pohled, že názory a činy ostatních jsou ve skutečnosti jen odrazem jejich vnitřního světa a říkají více o nich než o nás. Místo toho, abychom dovolili negativním interakcím ovlivnit naše sebevědomí nebo emocionální pohodu, můžeme si vybrat reagovat s empatií a porozuměním. Měli bychom si uvědomit, že každý zákazník je jedinečný a jeho reakce jsou ovlivněny různými faktory, které nemůžeme ovlivnit.

Tím, že si nebereme věci osobně, chráníme svůj mentální klid a emocionální rovnováhu. Udržujeme si profesionální a odolný postoj, který nám umožní zvládat i nejnáročnější situace s grácií. Vzpomeňte si, že síla je v nás, v tom, jak interpretujeme a reagujeme na vnější okolnosti.

Jedním z účinných nástrojů je technika "mindfulness" nebo jednoduše řečeno "vědomé vnímání." Jedním ze způsobů, jak dosáhnout mindfulness, je vědomé dýchání.

2. Ovládejte vaše reakce.

V psychologii mluvíme o schopnosti emocionální seberegulace – schopnosti vnímat, rozumět a ovládat své emoce.

Všichni máme témata, která v nás vyvolávají silné emoce, např. když narážíme na pocity nespravedlnosti, nerespektu anebo nespokojenosti. Tato témata často souvisejí s našimi osobními hodnotami a přesvědčeními a mohou mít hluboké kořeny v našich osobních zkušenostech.

V situacích, kdy se setkáváme se zákazníkem, který tato citlivá témata vyvolává, je ještě důležitější mít vlastní pocity pod kontrolou. Musíme být schopni rozpoznat, že naše silné emoce jsou aktivovány, a nesmíme dovolit, aby ovládly naše reakce.

Jedním z užitečných nástrojů je technika "vědomého vnímání" neboli "mindfulness". Jedním ze způsobů, jak dosáhnout vědomého vnímání, je technika vědomého dýchání. V momentě silné emoce přesměrujeme pozornost na svůj dech a jakoby se trochu zpomalíme. Tímto způsobem vzniká mezera mezi podnětem a reakcí. Jak řekl Viktor Frankl: "Mezi podnětem a reakcí je prostor. V tomto prostoru leží naše svoboda a síla volby naší reakce. V této reakci spočívá náš růst a svoboda."

3. Naslouchejte.

Tím, že ukážete, že nasloucháte zákazníkovi a snažíte se ho pochopit, můžete snížit napětí a najít konstruktivní řešení. Například, pokud zákazník vyjadřuje frustraci nebo nespokojenost s produktem nebo službou, můžete začít tím, že uznáte jeho pocity: "Slyším, že jste nespokojený s produktem xy. Můžete mi říct více o tom, co vás konkrétně trápí?"

 

Nakonec je důležité si uvědomit, že každý má špatné dny nebo období, kdy se cítí vyčerpaný nebo frustrovaný. Důležité je mít nástroje a strategie, které vám pomohou zvládat tyto situace a udržet si klidnou mysl. A nezapomeňte na sebe – pravidelně se odpočiňte, relaxujte a nabíjejte svou energii.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

tato série peopleTOretail vzniká ve spolupráci s Olgou Zimmermann

 

Olga je koučka, psycholožka, odbornice na psychologickou bezpečnost a konzultantka v oblasti pracovní pohody a vzdělávání dospělých. Více informací