Skip to main content
Blog > Business

HR + Marketing = lepší komunikace a úspěšnější nábor relevantních talentů

HR + Marketing = lepší komunikace a úspěšnější nábor relevantních talentů

Spojení HR a marketingu má v současné době obrovský význam. Díky tomu, že jsme všichni neustále online, můžeme vše snadněji vybírat a porovnávat. Děláme to neustále - a to ať jde o nové boty, televizi, auto, nebo práci.  

Právě proto je způsob, jakým firma komunikuje, tolik určující. A to platí i pro HR a nábor dvojnásob. Pokud marketing a HR spojí síly, má to na značku zaměstnavatele velký dopad. 

Proč?  

  1. Marketing vám pomáhá vytvořit a správně komunikovat silný a autentický příběh vaší firmy/organizace. A to je klíčové pro budování pozitivního dosahu i vztahu se zákazníky i zaměstnanci. Identifikujte a sdílejte příběhy, které ukazují hodnoty a kulturu vaší organizace. Zákazníci a zaměstnanci se často spoléhají právě na příběhy při rozhodování o tom, s kým budou spolupracovat nebo u koho si koupí produkt či službu.  

  1. S vytvářením pozitivního povědomí o vaší značce úzce souvisí také employer branding. Jeho prostřednictvím budujete vaši pověst jakožto zaměstnavatele. Marketingové techniky a strategie vám s tím mohou efektivně pomoci. Díky atraktivní a promyšlené komunikační lince a firemní prezentaci vás pomůžou představit jako atraktivního zaměstnavatele a přitáhnout k vám správné lidi. 

  1. Chytré propojení marketingu a HR má velký dopad i na recruiting a pomůže vám zlepšit úspěšnost náboru. Marketingové techniky jako optimalizace pracovních inzerátů, nastavení jejich správné tonality a stylu, používání sociálních sítí a cílená reklama – to vše pomáhá oslovit relevantní kandidáty. Marketingový tým může HR poskytnout know-how a nástroje pro oslovování potenciálních zaměstnanců. 

  1. Marketingové dovednosti a strategie vám mohou pomoci výrazně zlepšit i interní komunikaci v rámci organizace. Často se stává, že kolegové ani neví, na čem ostatní (oddělení nebo dokonce i ostatní členové týmu) pracují. Dobrá komunikace je proto v každé firmě základ dobrého fungování. A marketing může pomoci vytvářet a animovat interní komunikační kanály (např. intranet) a materiály (např. newsletter) tak, aby zaměstnanci byli informováni o důležitých událostech, strategiích a cílech. 

  1. Marketing může pomoci při zvyšování zaměstnanecké angažovanosti. Může se podílet na vytváření interních kampaní, akcí a iniciativ pro zaměstnance, které mají pozitivní dopad na jejich motivaci a loajalitu. Navíc, motivovaný zaměstnanec, který se značkou souzní, je tím nejlepším influencerem/ambasadorem značky, jakého byste si mohli přát. Šíří přesvědčivě vaší dobrou pověst, nejen uvnitř firmy, ale i navenek. 

 

 Jak na to? 

  1. Stanovte si pro marketing a HR společné cíle a strategie. Vydefinujte si, jakým způsobem budete spolupracovat a jakým způsobem chcete vytyčených cílů dosáhnout. A pak se toho držte. 

  1. Komunikujte! Pravidelná komunikace mezi HR a marketingem je nezbytná. Ať už se jedná o pravidelná setkání či práci na projektech, mluvte spolu. Sdílejte mezi sebou informace, zkušenosti a nápady. A nebojte se pravidelně získávat zpětnou vazbu. 

  1. Využívejte marketingových nástrojů a měřte výsledky. HR by mělo využívat marketingové nástroje a techniky pro oslovování zaměstnanců, včetně těch potenciálních. Dobrým používáním komunikačních kanálů, online nástrojů a sociálních sítí můžete zvýšit počet kvalitních uchazečů, nebo pracovat na snížení fluktuace. Výhodou těchto nástrojů je jejich měřitelnost, výhodou marketingového know-how je pak schopnost je správně vyhodnotit a optimalizovat. 

 

Spolupráce HR s marketingem přináší mnoho výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Pomůže vám vytvořit silnou značku zaměstnavatele, zlepšit náborové procesy i interní komunikaci. Pozitivně ovlivní nábor nových talentů, protože vám pomůže k vám přitáhnout ty správné lidi. A hlavně, pomůže vám s vašimi lidmi lépe pracovat a udržet si je.

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jana Barbati Chadová

 

Jana je spoluzakladatelka a CMO peopleTOretail. Má rozsáhlé zkušenosti v marketingovém managementu,komunikaci a mezinárodním byznysu, kde se pohybuje víc než 20 let. Její specialitou jsou branding a budování značky, produkt a vše s ním spojené, firemní koncepce, strategie a (nejen digitální) transformace.  

Obsah obrázku Lidská tvář, úsměv, osoba, oblečení

Popis byl vytvořen automaticky